Innovation area


Innovation area


Bedrijven die een matuur product hebben, dat innovatief en niet mainstream is, tonen dit bij Log!Ville via een innovation booth.
De booths bestrijken een variatie aan thema’s (automatisering, digitalisering, last mile, logistieke dragers, …) zodat alle aspecten van de supply chain belicht worden. De innovation booths onderscheiden zich van beurzen door hun voorafgaandelijke screening door een toelatingscommissie en bewaking van de neutraliteit door een innovatieambassadeur.

Ontdek innovation booths over volgende toepassingen op Log!Ville.